Honoring the Resilience of Our Armenian Community

April is Armenian History Month, the perfect time to highlight the contributions of our Armenian Staff and Associates who have helped make The Campbell Center such a diverse, strong and successful resource in the community.

​​​​​​​Take for instance, Roxie, our Pastimes & Community Integration Program Coordinator.

​​​​​​Her grandparents lived through the genocide and escaped to Beirut, Lebanon, eventually settling with Roxie, her siblings, and her parents. Tragically, her father passed when she was 4 and her mother passed a year later – she barely remembers her parents. Roxie was adopted to an Armenian family in America. She was just 7 when she flew alone to meet her new parents in Los Angeles. She wasn’t reunited with her siblings until her sister and brother joined her 4 years later.

Her experience has taught her compassion and positivity. Among our Associates she is the peacemaker, the problem-solver, and the party-starter. She’s also a vital link to our Armenian families who don’t speak English, keeping them informed about our programs.

If you would like to learn more about the Armenian Genocide of 1915, visit the Armenian Genocide Museum website.

David Fields, Executive Director
The Campbell Center

 

 

Ապրիլը Հայոց պատմության ամիս է, կատարյալ ժամանակ է կարևորելու մեր Հայաստանի աշխատակազմի և գործընկերների ներդրումը, ովքեր օգնել են Քեմփբլի կենտրոնը համայնքում դարձնել այդքան բազմազան, ուժեղ և հաջողակ ռեսուրս:

Օրինակ ՝ Ռոքսին, մեր Ժամանցի և Համայնքների ինտեգրման ծրագրի համակարգողը:

Նրա տատն ու պապը ապրել են ցեղասպանության ընթացքում և փախել են Լիբանանի Բեյրութ, վերջապես բնակություն հաստատելով Ռոքսիի, նրա քույրերի և եղբայրների հետ: Ողբերգորեն, հայրն մաճացավ երբ նա 4 տարեկան էր, իսկ մայրը մեկ տարի անց, նա հազիվ էր հիշում ծնողներին: Ռոքսին որդեգրվել է Ամերիկայում հայ ընտանիքի մոտ: Նա ընդամենը 7 տարեկան էր, երբ մենակ թռավ Լոս Անջելեսում հանդիպելու իր նոր ծնողներին: Նա չէր վերամիավորվել իր քույրերի և եղբայրների հետ, մինչև որ քույրն ու եղբայրը միացան նրան 4 տարի անց:
Նրա փորձը սովորեցրել է նրան կարեկցանք և դրականություն: Մեր գործընկերների թվում նա խաղաղասերն է խնդիրների լուծող և կուսակցական նախաձեռնող: Նա նաև կենսական օղակ է մեր հայ ընտանիքների համար, ովքեր անգլերեն չեն տիրապետում, տեղեկացնելով նրանց մեր ծրագրերի մասին:

​​​​​​​Եթե ​​ցանկանում եք ավելին իմանալ 1915 թվականի Հայոց ցեղասպանության մասին, դիտեք Հայոց ցեղասպանության թանգարանային տեսահոլովակը ՝ «Գալով պայմաններին. Հայոց ցեղասպանության ժառանգությունը» տեսահոլովակը
Այցելեք մեզ www.TheCampbell.Org – ում և մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook- ում, Instagram- ում և LinkedIn- ում:

​​​​​​​
Դեյվիդ Ֆիլդս, գործադիր տնօրեն
Քեմփբլի կենտրոնի

Want to receive these newsletters in your inbox? Sign up below.

Other News

Give Razmik a Place to Belong
June 28, 2022
TCC Job Coach Pays it Forward
May 16, 2022
Dr. Gwen Empowered Podcast Interview with Executive Director Nancy Niebrugge
May 4, 2022

Department Contact Info

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Join Special Event
SOL Open House
Get real experience in our campus
start in 16 August 2020


Click to see more

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR